اس ام اس جدید
 
اس ام اس جدید
 
 
 
*
**
*****
********
***********
***************
 

نترس از این که زندگی به پایان برسد

بترس از این که هیچ وقت شروع نشود

 

 

 

*
**
***
****
*****

مهم نیست در کجای جهان ایستاده ای

مهم این است که به سمت کجا حرکت می کنی

 

 

*****
****
***
**
*

هرکه در این بزم مقرب تر است

جام بلا بیشترش می دهند

 

 

 

*
**
***
****
*****

میتوان رشته ی این چنگ گسست

میتوان کاسه ی آن تار شکست

می توان فرمان داد : های!

ای طبل گران زین پس خاموش بمان به چکاوک اما نتوان گفت: مخوان!

 

 

 

*****
****
***
**
*

توهین کردن

نمایش اقتدار افراد ضعیف است

 

 

 

*
**
***
****
*****

اگر می خواهید اخلاق کسی را امتحان کنید به او قدرت بدهید

 

 

 

*****
****
***
**
*

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند

غنیمتی شمر، ای شمع، وصل پروانه

که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند

 

 

 

*
**
***
****
*****

دختری دلش شکست

رفت و هرچه پنجره

روبه نور بود، بست

رفت و هرچه داشت

یعنی آن دل شکسته را

توی کیسه ی زباله ریخت

پشت در گذاشت

صبح روز بعد، رفتگر

لای خاکروبه ها

یک دل شکسته دید

ناگهان توی سینه اش پرنده ای تپید

رفتگر برای کفتر دلش آب و دانه برد

رفت وتکه های آن دل شکسته را به خانه برد

سال هاست توی این محله باطلوع آفتاب

پشت هردری یک گل شقایق است

چون که مرد رفتگر سال هاست که عاشق است…

 

 

 

*****
****
***
**
*

محبت به نااهلان

مانند دانه کاشتن در شوره زار است

 

 

 

*
**
***
****
*****

یوسف مصر دلش شور تو را خواهد زد
تو اگر کوک کنی ساز زلیخایی را

 

 

 

*****
****
***
**
*

شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد

فریبنده زاد و فریبا بمیرد

شب مرگ تنها نشیند به موجی رود

گوشه ای دور و تنها بمیرد

درآن گوشه چندان غزل خواند آن شب

که خود درمیان غزل ها بمیرد

گروهی بر آنند کاین مرغ شیدا

کجا عاشقی کرد آن جا بمیرد

شب مرگ از بیم آن جا شتابد

که از مرگ غافل شود تا بمیرد

چو روزی ز آغوش دریا برآمد

شبی هم در آغوش دریا بمیرد

تو دریای من بودی آغوش وا کن

که می خواهد این قوی زیبا بمیرد

 

 

 

 

*
**
***
****
*****

زنبور درشت بی مروت را گوی

باری چو عسل نمی دهی نیش مزن

 

 

 

*****
****
***
**
*

غم نیز اگرترکم کند

تنهای تنها می شوم

 

 

***************
***********
********
*****
**
*